“Zij die geen inzicht hebben, maar van zoeken een filosofie maken, gebruiken woorden als liefde, vrede, vervulling, overgave en hoop. Het woord van degenen die inzicht hebben is: niet-zoeken, geen-beweging, niet-spreken.”
a crack in the cloud 2
“Inzicht verbijstert en breekt het hart van degenen die zich identificeren met de universele dis. Inzicht is niet de weg voor degenen die gesteund willen worden. Degenen die vol zijn van welk soort van leven ook, zijn bezorgd over het overleven van het geschapene. Maar zij die inzicht hebben zijn leeg en onpeilbaar.
Nochtans zijn zij die inzicht hebben, liefde.  Zij zijn al vredig, vervuld, overgegeven en niet verbijsterd. En die geen inzicht hebben, gaan achter de kenners van waarheid aan om hun eigenschappen te verwerven alsof het ging om voedsel en macht.  Maar zij begrijpen de oorsprong van de dingen niet. In het gezelschap van vrije mensen zijn zij altijd huilerig en boos.
Zo is de mens van inzicht een zichtbaar dilemma voor wie geen inzicht heeft. Zij die hem zonder inzicht zoeken worden ernstig en vallen terug op vormen van lijden. Maar zij die inzicht hebben leven gemakkelijk in zijn aanwezigheid en worden niet verstoord.
Zij die inzicht hebben ontwikkelen geen vaste stijl om zich in uit te drukken, maar hun uitdrukkingsvorm verandert in alle omstandigheden. Hun onderricht past zich aan bij de uiterlijkheid van iedere omstandigheid. Zij nemen geen vaste, zichtbare kenmerken aan. Omdat zulke mensen niet kunnen worden geïdentificeerd, moet ieder zich wenden tot inzicht. Dus als waarheid ontstaat, is degene in wie zij ontstaat onbekend. “

Print Friendly, PDF & Email