• Datums
  • PRAKTISCH
  • Thema's
Op alledaags niveau speelt dit proces zich onbewust af als ons streven naar geluk, naar meer en beter, naar kennis, naar een arm om ons heen, naar ons geliefd te weten en verzet tegen alles wat het tegendeel daarvan is.
Dat streven lijkt nooit op te houden. Het brengt net genoeg om voor even gelukkig te zijn. ‘Het hebben van de zaak is meestal het einde van het vermaak’, zo wordt treffend gezegd.

Wat doet mediteren met je?

In de meditaties leer je om je onbewuste en reactieve alledag-leven waar te nemen en te beleven vanuit je innerlijk weten en je diepste verlangen.
Je wordt een bewust mens die weet wat zijn gedachten en emoties met hem doen, die doorziet hoe je verder van huis kunt raken of juist thuis kunt komen. Je wordt een stevig mens die niet snel van zijn stuk raakt, een steun voor anderen, liefdevol, spontaan en to-the-point.

Tijdens de meditaties laten we innerlijk, natuurlijk ervaren voorgaan op analytisch overdenken, alhoewel beide nodig zijn. Ons weten ontwikkelt zich door wat tijdens een inleiding wordt aangereikt, in stilte kan indalen en waarvan we de ervaring daarna verwoorden en met elkaar delen.

Print Friendly, PDF & Email