OM AH Hum
In de volgende oefeningen zingen we zwijgend, in onszelf, de oeroude klanken Om, Ah, Hum.
Je zult merken dat je adem zich met de klank verenigt of andersom, de klank gaat op in je adem.
Soms kun je de klank neuriën in jezelf, soms hoef je er alleen maar aan te denken.
‘Om’ vertegenwoordigt de levensenergie, het eeuwige en onbenoembare.
‘Ah’ vertegenwoordigt de transformatie, de creativiteit waarmee de levensenergie zich omzet in vorm, het proces dus.
‘Hum’ vertegenwoordigt de manifestaties in gedachten, kenvermogen of bewustzijn en handelen.

Oefening OM
Ga gemakkelijk in de meditatiehouding zitten. Voeten op de grond of benen gekruist. Adem rustig en gelijkmatig door neus en mond tegelijk. Neem de klak OM in gedachten en neurie die zachtjes in jezelf. Laat klank en adem één worden. Wees je bewust van alle gewaarwordingen en geef ze de ruimte. Misschien voel je bij de inademing een oprijzende beweging, een zacht ontwaken van bewustzijn.

Oefening AH
Ga weer gemakkelijk zitten. Breng je handen voor je buik, op je schoot. Leg de vingers van je rechterhand in die van je linkerhand. Je duimen iets omhoog en de toppen tegen el;kaar. Adem zachtjes door neus en mond. Neurie in stilte de klank Ah met je adem. Laat klank en adem weer één worden. Misschien voel je een heel stille concentratie waarbij je adem heel rustig wordt.

Oefening HUM
Ga ontspannen zitten. Leg je handen op je knieën met de handpalmen naar boven. Adem zachtjes door neus en mond. Neurie in stilte de klank Hum. Laat klank en adem samenvloeien.  Wees je bewust van alle gewaarwordingen en geef die de ruimte en de tijd. Misschien voel je een scherpe, doordringende bewustzijnstoestand, een gevoel van loslaten bij het uitademen. Een stralend, frisse helderheid.

Oefening Om-Ah-Hum
Ga ontspannen in meditatiehouding zitten. Je kunt er ook bij liggen als je dat prettig vind, met een kussen onder je hoofd en knieën. Adem gelijkmatig door neus en mond. Neem de drie-klank Om-Ah-Hum in gedachten.
Visualiseer of denk bij de inademing aan OM, de levensenergie. Hou dan je adem even in en denk aan Ah, de transformatie. Trek daarbij de onderkant van je maag even naar binnen.
Als je klaar bent om uit te ademen denk je aan Hum. Adem gelijkelijk uit door maag, neus en mond.
In het begin een beetje lastig, je ademt waarschijnlijk zwaar en stevig. Wees nu heel stil na elke ademhaling. Langzaamaan gaat je adem dan vanzelf en kun je gaan letten op gevoelens en energiestromen.

Print Friendly, PDF & Email